Потребителски аватар
Mario Evstatiev
Потребител
Мнения: 8157
Регистриран: 29 яну 2006 15:58
Местоположение: София

Правила за ползване на форума

20 дек 2009 20:19

Утвърждавам: /п/
Марио Евстатиев,
Администратор


Съгласуван: /п/
Атанас Гълъбов,
Зам. Администратор
П Р А В И Л Н И К
За дейностите, членството и метода на управление на
Интернет – форума на Сдружение "Български Локомотивен Форум"І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1(1) Настоящия Правилник урежда всички въпроси, свързани с присъединяването, дейностите и нормите за поведение на членовете на Форума;
(2) Член на Форума е всеки регистриран на Интернет – страницата http://lokomotiv.bg/forum, като същия с регистрацията си се задължава да спазва установения от Ръководството на Форума Правилник;
(3) Членовете на Форума, притежаващи познания и умения, свързани с ремонта, реставрацията и поддръжката на ПЖПС при желание могат да заявят това пред Администрацията, като посочат вида квалификация, която притежават и да дадат съгласието си за участние в доброволни бригади за възстановяване на музейни единици ПЖПС и/или други проекти, свързани с насочеността на Форума;
(4) Всеки регистриран член има правото да представи своя кратка автобиография в темата “Кой кой е?” на страницата на сайта, като лицата, направили това представяне ще имат предимство при организиране на мероприятия;


ІІ. МЕРОПРИЯТИЯ

Чл.2(1) Интернет-форума на Сдружение "Български Локомотивен Форум” е доброволна организация с нестопанска цел, насочена към ЖП транспорта;
(2) По договорка с ДП-НКЖИ и Превозвачите може да организира различни мероприятия, в които участие има право да вземе всеки регистриран потребител;
(3) За някои от мероприятията, Администрацията може да изисква определена навършена възраст(14, 16 или 18 г);
(4) Организирането на мероприятия се обявява в пулличната част на страницата, като се вписват и съответните изисквания за даденото мероприятие;
(5) Резултатите от всяко едно мероприятие се публикуват в раздел "ПРОЕКТИ" и са публично достъпни, а при заявка от страна на компанията, съдействаща за реализиране на мероприятието, изготвя се и ДОКЛАД, който в едно със снимков материал се предава не по – късно от 7(седем) работни дни след приключване на мероприятието;


ІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Чл.3(1) Управлението на Форума се извършва от Управителен съвет, чиито членове се публикуват на интернет – страницата;
(2) Управителния съвет взема всички решения, свързани с политиката, дейностите и членовете на Форума, назначава или отстранява модератори, отстранява потребители, извършили нарушение на Правилника;
(3) Членовете на УС нямат право да саботират по никакъв начин дейността на Форума, да предизвикват скандали, да извършват действия, застрашаващи стабилитета на Форума или с действията/бездействията си да предизвикат технически щети;
(4) Оставката на член на УС се гласува на заседание, на което е необходимо да присъстват минимум 80% от членовете на УС;
(5) Датите и дневния ред на заседанията на УС се публикуват в раздел "ПОЛИТИКА НА ФОРУМА" и са публично достъпни. Резултатите от заседанията се обнародват;


ІV. ПОВЕДЕНИЕ, НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

Чл.4(1) Правилата за поведение във Форума се публикуват на интернет – страницата и са задължителни за всички;
(2) Потребител, който не се придържа към правилата за поведение, бива предупреден, а при повторно нарушение се вземат мерки за неговото принудително отстраняване за срок, зависещ от степента на нарушението;
(3) Изгонване на членове на УС се разрешава само след изслушване на същите и преценка степента на нарушението, което са извършили;
(4) Не се допуска под никаква форма публикуване на мнения и/или теми, целящи да злепоставят друг сайт или група хора със сродни интереси, независимо от позицията им спрямо нас;
(5) Когато друг сайт или група хора поместят уронващи престижа мнения и/или теми или компрометират мероприятията ни, след съгласуване с УС, Администратора или Председателя на УС има право да излезе с дипломатина позиция по съответния проблем без да се насаждат предубеждения;


V. УРЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ФОРУМА

Чл.6(1) Всеки регистриран член на Форума е длъжен да се запознае с настоящия Правилник и стриктно да спазва всички негови разпоредби;
(2) Настоящия Правилник урежда всички въпроси, свързани с дейността на интернет-форума на Сдружение "Български Локомотивен Форум";
(3) Официални контакти с Администрацията могат да се осъществят по един от следните начини:
• Чрез писмо на адрес: 1517 София, ул. Витиня 21Б, ет. 3, ст. 60, Марио Евстатиев – Администратор;
• Чрез електронно писмо на e-mail: admin@lokomotiv.bg/forums
• Члез Интернет – форума посредством системата за лични съобщения;
(4) Представителни лица на Форума са следните членове на Управителния съвет:
• Марио Георгиев Евстатиев – Администратор
• Атанас Спасов Гълъбов – Зам. Администратор
• Павел Росенов Вълчев – Организационен координатор

(5) Настоящия Правилник влиза в сила от 15.12.2009 г. след като бе подложен на гласуване в Интернет – форум „Локомотиви” и бе приет със следните резултати:
• ЗА – 17 гласа;
• ПРОТИВ – 2 гласа;
• С ОСОБЕНО МНЕНИЕ – 1 глас;
• ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 гласа;

Върни се в “Политика на форума | Policy of the Forum”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост