turboto
Администратор
Мнения: 495
Регистриран: 01 дек 2009 10:47
Местоположение: София
Контакти: Сайт Skype

Хартата от Рига

04 апр 2011 07:56

European Federation of Museum & Tourist Railways
Federation Europeenne des Chemins de Fer Touristiques et Historiques
Europaische Foderation der Museums- und Touristikbahnen

ХАРТАТА ОТ РИГА

Приета с гласуване единодушно от всички членове на FEDECRAIL на годишната среща, провела се в град Анси – Франция на 16.04.2005.

Въведение
Тази харта е създадена за да дава насоки при вземане на решения, които да доведат до успешното представяне на историческите железници пред бъдещите поколения.
Историческите железници успешно реставрират, съхраняват и експлоатират технически паметници на културата.
Надяваме се тази харта да даде възможност на всеки да вземе правилно решение при изпълнение на своите дейности.
Хартата е създадена като съпътстваща на други документи, свързани опазване на културното и историческо наследство.

Цел
Хартата от Рига е документ съдържащ водещи принципи при консервацията, реставрацията, поддръжката и поправката, както и експлоатацията на исторически железници.

Дефиниции
Историческа железница – Историческа или запазена стара железопътна линия, музеен железопътен и трамваен подвижен състав, действащи железопътни и трамвайни музеи, както и исторически подвижен състав, движещ се по националната мрежа.

Железопътно оборудване - Включва сгради и инфраструктурни обекти, които оформят железопътен ансамбъл.

Съхранение – Процес на опазване на обектите от увреждане и разпадане чрез правилно поддържане, така че състоянието, качеството и информацията която носят да се запазва.

Консервация – Процес на стабилизиране на състоянието на обекти, без да се нарушава или губи историческата им стойност.

Реставрация – Процес на поправка или замяна на липсващи части в опит да се възстанови първоначалното състояние на обекта. Реставрацията може да включва предварително укрепване на обекта преди започване на същинската работа и може като цяло да надхвърли обема на работа в сравнение с консервацията. Елементите на реставрацията не трябва да бъдат невидими, както и да не се набиват на очи.

Ремонт – Процес на замяна или поправка на компоненти. Изискуемите стандарти за здравина и безопасност трябва да бъдат постигани, независимо от налагащите се промени в първоначалния вид и характер на ремонтирания обект.


Параграф 1
Научнотехническите постижения, заедно с необходимите съоръжения трябва да се прилагат така, че да подпомагат експлоатацията и запазването на действащите исторически железници.

Параграф 2
Целта на реставрирането и съхранението на елементи на железниците е да се запазят, независимо дали те са важен паметник на техниката и технологиите, дали са част от транспортната история или представят историята на определен регион и/или традиционен поминък.

Параграф 3
Редовната и планирана поддръжка и експлоатация на историческите железници е от съществено значение за тяхното запазване. Представянето на историческите железници, съпроводено с традиционния начин на експлоатация е от съществено значение за пълноценното и цялостно възприемане на историческата им стойност.

Параграф 4
Идентифицирането на социалното приложение на историческите железници е от съществено значение за тяхното запазване. Такова приложение, обаче, не трябва да води до съществени изменения, а ако такива са наложителни, то тези изменения трябва да бъдат напълно обратими.

Параграф 5
Историческите железници не трябва да представят само своята индивидуална значимост, а трябва, там където е възможно, да представят своя исторически произход и въздействието им върху обществото.

Параграф 6
Процесът на реставрация е високо специализиран и специфичен. Целта му е да разкрие естетическата, функционална и историческа стойност на обектите. Реставрацията трябва да се провежда в съответствие с оригиналните проекти и спецификации.

Параграф 7
При реставрацията трябва да се използват оригинални или исторически верни материали, освен ако те не могат да се набавят и приложат по причини на безопасността, законовите изисквания или тяхната недостъпност. В такъв случай трябва да се използват подходящи съвременни заместители.

Параграф 8
Реставрирането на елементите от историческите железници не трябва да се извършва обезателно до тяхното първоначално състояние. Някой от тези елементи са добили историческа значимост по-късно в процеса на експлоатация. Реставрирането към определен период трябва да се започва след подробно проучване на исторически извори и налични към момента документи за съответният период. След това трябва да се състави подробен писмен план на действия. Използваните нови материали трябва да се систематизират и маркират трайно.

Параграф 9
Монтирането на системи за безопасност, които са задължителни при експлоатация трябва да става така, че те да хармонират със запазените и реставрирани елементи. Новомонтираните елементи трябва да бъдат ясно обозначени.

Параграф 10
Всички последващи промени в процеса на експлоатация трябва да бъдат извършвани така, че да са максимално близо до характера и вида на консервираните и реставрирани обекти. В идеалния случай всички промени трябва да бъдат обратими, а демонтираните части и елементи да бъдат съхранени за по-късна употреба.

Параграф 11
Всеки етап от работата по консервация и реставрация трябва да бъде систематично планиран и да се записват. Така образувалото се досие трябва да се съхранява минимум до края на живота на обекта.

Параграф 12
Всички страни участвали в процесите на поправка, реставрация, поддръжка, консервация и експлоатация на историческите железници и техните елементи трябва да извърши необходимите действия по запазване на образувалият се архив от документи.


The Riga Charter v10en.doc, Okt.05

оригинала
ftp://84.242.142.100/Other/riga_charter_v10en.pdf

Върни се в “УС и СТПС”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта