32 029.1/030.9 обслужва влак 42209

32 029.1/030.9 обслужва влак 42209 хванат на мост над Янтра