41127.2

41127.2 използван за вагон отоплител, намиращ се на ЦГ София