46 235.8 в гара Драгоман се готви да замине на пореден курс към Димитровград ЖС

Машината се труди упорито след дългия престой в ремонт.