46 242.4 в депо София

Едва ли скоро тази машина ще излезне на път.