75 004-2: Кабина

Локомотива е след подемен ремонт. Доста са го поосвежили.