75 006

75 006 с ПВ 16104 пристигнал в гара Септември.10.01.2017г.