Дизелов локомотив на Амтрак Бостън-Чикаго

Това беше водещата машина на влака от Бостън за Чикаго. В Албани събират два влака – един от Ню Йорк и един от Бостън; като целият влак става доста дълъг – над 30 пътнически вагона + спални, ресторант и бюфет – и цялата композиция продължава за Чикаго по линията Lake Shore Limited – същата, по която е пътуал Алеко Константинов и описал в "До Чикаго и назад" преди повече от 100 години.