Дизелови мотриси и мотрисни влакове

Дизелови мотриси у нас се експлоатират още през 40-те години на 20-ти век. Експлоатацията им започва с доставената само в една бройка мотриса "Ганц" с №21-01 и продължава с експлоатирането на още 4 серии дизелови мотриси. През 60-те години са доставени и единствените дизелови мотрисни влакове серия 18, производство също на заводите "Ганц". От експлоатираните у нас мотриси, в момента работоспособна и годна е единствено доставената през 1963 г. 4 осна бързоходна мотриса 19 001.7(стар №29-01), която обслужва служебни и атракционни пътувания. Най - новото попълнение на дизеловия мотрисен парк в БДЖ са 25-те дизелови двувагонни мотриси SIEMENS Desiro, експлоатирани у нас от 2005 г.

Албуми

Към албума      Снимки: 58

Дизелови мотриси серия 10

В началото на 2005 г. между Siemens Transporting Systems и БДЖ ЕАД беше подписан договор за доставката на 25 двувагонни дизелмотрисни влака Desiro Classic. Само месец по-късно бяха доставени два броя мотрисни влака, които заеха серия 10 000 и съответно означения 10 001/002 и 10 003/004. Дизелмотрисните влакове серия 10 се състоят от два крайни моторни вагона, всеки от които има по една двуосна двигателна талига под командните постове и една обща носеща талига между тях. Така колоосната формула на влака е B'(2)B'. Всеки моторен вагон е снабден с дизелов двигател с мощност 374 hp (275 kW) и 5-степенна атоматична скоростна кутия с вградена хидродинамична спирачка. Конструктивната скорост на мотрисите е 120 км/ч. ДМВ серия 10 за момента обслужват предимно пътнически влакове по главните и второстепенни неелектрифицирани линии.
Към албума      Снимки: 4

Дизелови мотрисни влакове серия 18

Дизелмотрисните влакове (ДМВ) серия 18-00 са строени по поръчка за Българските железници от унгарската фирма GANZ – MAVAG, Budapest. Доставката им започва от месец ноември 1967 г. и продължава през 1968 г. Дизелмотрисния влак се образува от мотриса (машинен вагон), междинен вагон и вагон с команден пост, куплирани заедно. Управлението на влака е електропневматично. В участъци с по-лек профил е възможно добавянето на още един междинен вагон, като по този начин се образува 4-вагонна гарнитура. Мощността на двигателя на ДМВ серия 18 е 730 hp (537 kW). Предавателната система на влака е хидромеханична с хидротрансформатор за първа скоростна степен и две механични предавки за втора и трета степен. Конструктивната скорост на мотрисния влак е 100 км/ч. Дизелмотрисните влакове серия 18-00 са предназначени за обслужване на пътнически влакове в крайградските линии на Софийския, Пловдивския и Горнооряховския ж.п. възли. Понастоящем в редовна експлоатация не се намира нито един ДМВ серия 18.

Последно добавени