ДЛ 75 004-2 в Локомотивно депо Септември

По време на планова ревизия