Един друг поглед към гарата

Покатерих се върху възстановителния кран при спазване на условията за безопасни и здравословни условия на труд и заснех този кадър. СЪВЕТ: Не правете подобни опити без присъствието на отговорни длъжностни лица и без да сте запознати с рисковете при дадената задача. Винаги вземайте предпазни мерки срещу удар от електричество или падане от височина! Живота на човек е безценен, една снимка не струва един живот! Пазете го!