Експрес сервиз със 07-086.2 по 28-ма линия 21.01.2016 година прелеза на спирка Ботево.