Електрически локомотиви серия 41

Локомотивите от серия 41, производство на заводите Шкода – Пилзен (Чехословакия), поставят началото на нова ера в Българските железници. Първите екземпляри са доставени през 1962 г., като първоначално обслужват бързи и товарни влакове по линията София – Пловдив, а по-късно локомотиви от тази серия се зачисляват и към депо Горна Оряховица, където поемат предимно бързи влакове в участъка Русе – Горна Оряховица. Електрическите локомотиви серия 41 (заводско означение Е41) са с колоосна формула Во' – Во' и са предназначени за работа при напрежение на контактната мрежа 25 kV, 50Hz. Часовата им мощност е 3000 kW, а трайната – 2880 kW. Максималната им скорост е 110 км/ч, а сцепното тегло е 85 500 кг. Поради ниската надеждност и някои конструктивни недостатъци на локомотивите от тази серия се налага да се извърши модернизация в периода 1964 – 1967 г. в завода-производител. След извършване на модернизацията всички локомотиви са съсредоточени в електролокомотивно депо Подуене, като поемат движението в тяговата зона Пловдив – София – Карлово – Бургас – Синдел – Варна.