Електрически локомотиви серия 46 и 46200

Доставката на локомотивите от серия 46 на БДЖ започва през 1986 г. Те са производство на заводите “Elektroputere” – Craiova, Румъния, по лиценз на шведската компания ASEA. Доставени са общо 45 броя, като всички са зачислени към депо Бургас и до днес основно обслужват тежки товарни влакове в участъците Бургас – Карлово – София, Бургас – Пловдив и Бургас – Г. Оряховица, както и някои бързи и експресни влакове между София и Бургас.. Локомотивите серия 46 са най-мощните локомотиви на БДЖ. Те са едносекционни, шестосни с трайна/часова мощност 5100/5400 kW и конструктивна скорост 130 км/ч. На три локомотива бе изменено преводното число на редуктора за скорост 160 км/ч с цел да обслужват предимно бързи и експресни влакове. Те получават подсерия 100. С оглед на опита от експлоатацията на локомотивите от серия 46 и някои проблеми, които се задълбочиха през годините се наложи тяхната подернизация в заводите “Кoncar”, Хърватия. Началото постави локомотив 46 019.6 през 1998 г., който след модернизацията получава подсерия 200 (съответно 46 219.2). Понастоящем в експлоатация се намират общо 6 локомотива, на които е извършена модернизация.