Електрически локомотиви

Началото на електрическата тяга у нас е поставено през 1962 г. с доставените от "ШКОДА - Пилзен" електрически четириосни локомотиви серия 41. През годините, с увеличаването на електрифицираните участъци се доставят и по - нови серии електровози. Най - новите от тях са електрическите маневрени локомотиви серия 61, доставени през 1994 г. отново от заводите "ШКОДА". Най - мощните електрически локомотиви у нас са серия 46, доставени през 1986-1987 от заводите "Електропутере" - Крайова.

Албуми

Към албума      Снимки: 2

Електрически локомотиви серия 41

Локомотивите от серия 41, производство на заводите Шкода – Пилзен (Чехословакия), поставят началото на нова ера в Българските железници. Първите екземпляри са доставени през 1962 г., като първоначално обслужват бързи и товарни влакове по линията София – Пловдив, а по-късно локомотиви от тази серия се зачисляват и към депо Горна Оряховица, където поемат предимно бързи влакове в участъка Русе – Горна Оряховица. Електрическите локомотиви серия 41 (заводско означение Е41) са с колоосна формула Во' – Во' и са предназначени за работа при напрежение на контактната мрежа 25 kV, 50Hz. Часовата им мощност е 3000 kW, а трайната – 2880 kW. Максималната им скорост е 110 км/ч, а сцепното тегло е 85 500 кг. Поради ниската надеждност и някои конструктивни недостатъци на локомотивите от тази серия се налага да се извърши модернизация в периода 1964 – 1967 г. в завода-производител. След извършване на модернизацията всички локомотиви са съсредоточени в електролокомотивно депо Подуене, като поемат движението в тяговата зона Пловдив – София – Карлово – Бургас – Синдел – Варна.
Към албума      Снимки: 40

Електрически локомотиви серия 42 и 42-100

Доставката на локомотивите от серия 42 за БДЖ започва през 1966 г. Те са второто поколение електрически локомотиви на БДЖ за променлив ток 25 kV 50 Hz, също дело на завода Шкода – Пилзен, Чехословакия. Първоначално локомотивите започват работа в участъка Русе – Горна Оряховица, като са зачислени към депо Горна Оряховица. С увеличаване на броя им част от новопостъпилите машини се зачисляват към депо Подуене и обслужват влакове в участъците София – Пловдив и София – Карлово. Електровозите серия 42 конструктивно не се различават много от серия 41. Колоосната им формула е Во' – Во', максималната скорост е 110 км/ч, а сцепното тегло е 84 500 кг. Подобрената вентилация на тяговите двигатели позволява да се използва по-висока трайна и часова мощности, съответно 3020 kW и 3140 kW. Това подобрява и теглителната сила на локомотивите. По-късно, след като са доставени локомотиви от серия 43, локомотивите от серия 42 поемат предимно товарни влакове в участъците Русе – Г. Оряховица – Мездра, София – Бургас, Карнобат – Варна.
Към албума      Снимки: 91

Електрически локомотиви серия 43

Първата доставка на серия 43 за БДЖ се осъществява в края на 1971 г. Локомотивите са зачислени към ел. депо Подуене и депо Горна Оряховица, като обслужват всички експресни, бързи и част от пътническите и товарни влакове по линийте София – Пловдив и София – Бургас, Г. Оряховица – Мездра и Г. Оряховица – Русе. Принципно по конструктивно изпълнение на тракционната част, по ходовата част и по мощност тези локомотиви не се различават от серия 42. Основното изменение - промяната на преводното отношение на колоосните редуктори, е направено на основание на дотогавашния опит от експлоатацията на локомотивните серии 41 и 42 и на извода, че тяхната мощност не се използва напълно. Кошът отново както при серия 41 е със стоманена обвивка. В края на 90-те години, след като са доставени всички локомотиви от серии 44 и 45 редукторите за скорост 130 км/ч се подменят с такива за 110 км/ч, а локомотивите получават подсерия 43 500 и започват да обслужват предимно товарни влакове. Локомотивите от серия 43 заемат номера от 001 до 056, като по-късно след подмяната на редукторите стават 501 до 556. Съществуват и няколко броя локомотиви серия 43 300, които получават това означение, тъй като са сглобени от катастрофирали и бракувани локомотиви от серии 44 и 45. Те са без реостатна спирачка.
Към албума      Снимки: 401

Електрически локомотиви серия 44/45

Серия 44 е най-масовата серия магистрални електрически локомотиви, които се намират и понастоящем в експлоатация в БДЖ. Доставяни са в периода 1975 до 1980 г. като продължение на базисната серия 43. Отличават се от нея с монтираната реостатна спирачка с мощност 2990 kW, асиметрични пантографи и принципно различна ходова част с талиги за конструктивна скорост 180 км/ч. Максималната скорост на локомотивите обаче е 130 км/ч, а притежаваната мощност – 3140 kW. Локомотивите от тази серия носят номера от 44 057 до 44 145 като първоначално обозначението за серията е било 43Р (43Р-57 до 43Р-145), но по-късно е променено. По настоящем в експлоатация се намират и два модернизирани локомотива серия 44 от заводите на Кончар, Хърватия – 44 104.8 и 44 145.1, сега носещи експлоатационни номера 44 001.6 и 44 002.4.
Към албума      Снимки: 159

Електрически локомотиви серия 46 и 46200

Доставката на локомотивите от серия 46 на БДЖ започва през 1986 г. Те са производство на заводите “Elektroputere” – Craiova, Румъния, по лиценз на шведската компания ASEA. Доставени са общо 45 броя, като всички са зачислени към депо Бургас и до днес основно обслужват тежки товарни влакове в участъците Бургас – Карлово – София, Бургас – Пловдив и Бургас – Г. Оряховица, както и някои бързи и експресни влакове между София и Бургас.. Локомотивите серия 46 са най-мощните локомотиви на БДЖ. Те са едносекционни, шестосни с трайна/часова мощност 5100/5400 kW и конструктивна скорост 130 км/ч. На три локомотива бе изменено преводното число на редуктора за скорост 160 км/ч с цел да обслужват предимно бързи и експресни влакове. Те получават подсерия 100. С оглед на опита от експлоатацията на локомотивите от серия 46 и някои проблеми, които се задълбочиха през годините се наложи тяхната подернизация в заводите “Кoncar”, Хърватия. Началото постави локомотив 46 019.6 през 1998 г., който след модернизацията получава подсерия 200 (съответно 46 219.2). Понастоящем в експлоатация се намират общо 6 локомотива, на които е извършена модернизация.
Към албума      Снимки: 19

Електрически маневрени локомотиви серия 61

Локомотивете серия 61 понастоящем са единствените маневрени електрически локомотиви на БДЖ. Производство са на заводите Шкода, Пилзен, Чехия с заводско означение 56 E 1. Договорът за поръчката им е подписан през 1991 г., но поради финансови затруднения доставката реално се извършва едва през 1994 г. Освен за маневрена дейност локомотивите се използват и за обслужване на някои пътнически влакове на къси разстояния. Локомотивите серия 61 са едносекционни, четириосни, с колоосна формула Bo'-Bo', мощност 960 kW и контруктивна скорост 80 км/ч. Доставени са общо 20 локомотива, които заемат номера от 61 001 до 61 020. В момента най-много локомотиви от тази серия са зачислени към електролокомотивно депо Подуене – 5 броя.

Последно добавени