Електрически мотрисни влакове

Електрическите мотрисни влакове (ЕМВ) са изключително популярни представители на тракцията в Българските железници. Обслужват пътническият трафик в крайградските зони. От ЕМВ България притежава така наречените "електрички", произведени в Рижкия вагоностроителен завод в Латвия, които носят серийно означение 32 и 33.

Албуми

Към албума      Снимки: 95

Електрически мотрисни влакове серия 32

Електрическите мотрисни влакове серия 32 са конструирани в Рижкия вагоностроителен завод – Русия специално за Българските железници и отговарят на изискванията за система на тока 25 kV, 50 Hz и междурелсие 1435 мм. Мотрисните влакове се състоят от 4 вагона: два тракционни с кабини за управление и два прикачени. Предвидена е система “много единици”, при която могат да се управляват от един пулт 2 или 3 четиривагонни композиции. Всеки тракционен вагон има 4 тягови двигателя и получава захранване от контактната мрежа чрез собствен пантограф. Часовата мощност на всички двигатели от една 4-вагонна композиция е 1680 kW, а конструктивната скорост на влака е 130 км/ч. Влакът е снабден с реостатна спирачка с мощност 2000 kW. Днес електрическите мотрисни влакове обслужват голяма част от пътническите влакове в участъците София – Пловдив, София – Дупница, Карнобат – Варна както и почти всички пътнически влакове по второстепенните и крайградски линии.

Последно добавени