Локомотив 42 184 отново в действие

46 години, една модернизация, три капитални ремонта и не се знае колко ГПР-та 😀