Още малко от архива

ЦГ София. Вижда се Р-ка и четворка.