От мястото на машиниста в ЕЛ серия 46 000/100

Снимката е от локомотив 46 030.3