Последно добавени


Албуми

Към албумите      Снимки: 735

Електрически локомотиви

Началото на електрическата тяга у нас е поставено през 1962 г. с доставените от "ШКОДА - Пилзен" електрически четириосни локомотиви серия 41. През годините, с увеличаването на електрифицираните участъци се доставят и по - нови серии електровози. Най - новите от тях са електрическите маневрени локомотиви серия 61, доставени през 1994 г. отново от заводите "ШКОДА". Най - мощните електрически локомотиви у нас са серия 46, доставени през 1986-1987 от заводите "Електропутере" - Крайова.
Към албумите      Снимки: 159

Електрически мотрисни влакове

Електрическите мотрисни влакове (ЕМВ) са изключително популярни представители на тракцията в Българските железници. Обслужват пътническият трафик в крайградските зони. От ЕМВ България притежава така наречените "електрички", произведени в Рижкия вагоностроителен завод в Латвия, които носят серийно означение 32 и 33.
Към албумите      Снимки: 207

Дизелови локомотиви

Експлоатацията на дизелови локомотиви в Българските железници започва още през 1960 г., когато е докаран за проби у нас шведски шестосен дизелов локомотив на фирмата "NOHAB". Локомотива не е доставен по ред причини, а две години по - късно от австрийския завод "Симеринг Грац Паукер" се доставят четириосните магистрални дизел - хидравлични локомотиви серия 04, експлоатирани до 1999 г., когато е бракувана последната единица от тях. В момента, БДЖ разполага с две серии магистрални и няколко серии маневрени дизелови локомотиви, различаващи се както по мощност, така и по конструкция.
Към албумите      Снимки: 68

Дизелови мотриси и мотрисни влакове

Дизелови мотриси у нас се експлоатират още през 40-те години на 20-ти век. Експлоатацията им започва с доставената само в една бройка мотриса "Ганц" с №21-01 и продължава с експлоатирането на още 4 серии дизелови мотриси. През 60-те години са доставени и единствените дизелови мотрисни влакове серия 18, производство също на заводите "Ганц". От експлоатираните у нас мотриси, в момента работоспособна и годна е единствено доставената през 1963 г. 4 осна бързоходна мотриса 19 001.7(стар №29-01), която обслужва служебни и атракционни пътувания. Най - новото попълнение на дизеловия мотрисен парк в БДЖ са 25-те дизелови двувагонни мотриси SIEMENS Desiro, експлоатирани у нас от 2005 г.
Към албумите      Снимки: 77

Тяснопътен тягов подвижен състав

Теснолинейните железници винаги са представлявали огромен интерес от страна на любителите на железопътния транспорт. В настоящия раздел ще разглеждаме всички видове теснолинейни локомотиви и вагони, предназначени за различните междурелсия в Българските железници.
Към албумите      Снимки: 117

Парна тракция

В БДЖ са експлоатирани много и различни видове парни локомотиви, от които към днешна дата има изключително малко запазени екземпляри. БДЖ разполага с общо 3 нормалнорелсови парни локомотива в движение - 01.23, 05.01 и 16.01, а в процес на подготовка за движение са тендерният 36.10 и бързоходния 03.12.
Към албумите      Снимки: 189

Вагони

У нас се експлоатират и са се експлоатирали различни по тип и предназначение вагони, като точния брой на сериите им не е уточнен. В тази галерия ще бъдат разделени по предназначение, максимално систематизирани с цел бърза навигация при разглеждане и ъплоуд.
Към албумите      Снимки: 368

Инфраструктура

Инфраструктурата е гръбнака на железопътния транспорт още от основаването на железниците у нас през 1866 г. В тази категория е отделено място на железопътните гари, осигурителната и сигнализационна техника, железен път и специализираната техника за ремонт и строителство по инфраструктурата ни.
Към албумите      Снимки: 302

Частни ЖП оператори

От 2005 г. у нас е факт навлизането на частния сектор в железопътните превози с получаването на лиценз за национален ЖП превозвач от "Българска Железопътна Компания" - АД. Година по - късно, лиценз за национален оператор получава и русенската "Булмаркет - ДМ" ООД. В момента у нас, частните ЖП оператори с национален лиценз са общо 6, а не малко са и индустриалните ЖП оператори, извършващи маневрена и развозна дейност в клоновете си.
Към албумите      Снимки: 141

Железниците извън България

Раздел, в който можете да поместите Вашите снимки, направени при пътуванията Ви с влак в чужбина.
Към албумите      Снимки: 227

Разни

Категория, съдържаща фотографии на градски релсов транспорт, метрополитен, симулатори, ЖП модели, както и различни чертежи, документация и скици.