Последни инструкции преди излизане на път

Локомотивната бригада за ПВ 16105 получава последните наставления от дежурния депомайстор преди да излезе за обслужване на влака. Депомайстора връчва и служебния GSM на локомотива.