Пулта на гара Бели Извор

Частица от миналото – все още в действие. Макар, че вече почти няма дейност в завода и клоновете му.