Светосхемно табло на влаковия диспечер в командната зала на КСАУДВ

На това табло се визуализират всички гари от Подуяне до Пловдив. На собствено местно управление са Искър, Септември и Пловдив.