В изолация

45,004 стои в двора на депо Септември. 11,09,2009