Влакът от Добринище към Септември

Локомотив 75 006-7 пристига в гара Долене с влак 16104. Дата на заснемане: 19.02.2012 г.