Електрически локомотиви серия 41

На 13.04.1962 година пристигат първите 6 броя локомотиви серия 41. На 13.04.2016 се навършват 54 години от доставката им и към днешна дата са напълно унищожени.
Поради безотговорността и нехайството на всички управляващи в БДЖ през всичките тези годни няма нито един годен за възстановяване локомотив от серия 41.
Запазени са само 2 локомотива – 41-09 намиращ се в извънредно тежко състояние в локомотивно депо Подуене и локомотив 41 127 – използван за вагон отоплител на централна гара София. Поради този факт България губи важна част от историята на своята железница.