Парен локомотив 01.23

Парен локомотив 01.23
Произведен през 1935 г. в Швейцария от
SLM (Schweizerische Lokomotiv- ind Maschienenfabrik) – Winterthur,
с фабричен № 3593 / 1935.
Доставен е в България на 17 ноември 1935 г.

Използван е в БДЖ за обслужване на бързи и пътнически влакове до 1968 г., като домува в Локомотивно депо София и след това до 1973 г., когато домува в Локомотивно депо Варна, или общо 38 години. От 1974 до 1978 г. се намира в режим на резерв и целево съхранение в база Асеново. Там го заварва заповед № 18 / 8 януари 1979 г., с която е обявен за представител на локомотивната серия 01 в музейната колекция на БДЖ и е върнат в Локомотивно депо София.
Възстановен е за движение със собствена сила (под пара) през 1988 г. и първото му официално пътуване е на 24 декември 1988 г., когато обслужи юбилейния влак „100 години ЖП Тракция и депо София”, София – Септември – София. След това участва в редица атракционни пътувания и снимачна дейност за филмови продукции, до изтичане срока за следващата котелна ревизия. Тя не беше извършена своевременно и машината бездейства няколко години. Пълно освидетелстване на парния котел и ревизия на локомотива се извършиха отново през 2003 г. и след това първото му официално пътуване е на 6 октомври 2003 г. по маршрута София – Карлово – Пловдив, когато обслужи специалният юбилеен влак, съставен от четири вагон-салона, по случай 115 години от учредяването на БДЖ, 50 години от завършването на Подбалканската железница и 70 години от откриването на линията Филипово – Карлово. Оттогава локомотивът се поддържа в постоянна готовност за атракционни, туристически и юбилейни пътувания.

Използваните по-нататък фотоснимки за представянето на локомотив 01.23 са от: Димитър Деянов, Йордан Андреев, Асен Стоянов, Стефан Деянов, Markus Rabanser, Михаил Коларов, Алберт Иванов, Емил Стрезов, niki_pet@mail.bg

Момент от монтажa на локомотивите серия 01 в SLM – Winterthur през 1935 г.
Момент от монтажa на локомотивите серия 01 в SLM – Winterthur през 1935 г.

. . . и по време на експлоатацията на 01.23 в депо София през 1960 г.
. . . и по време на експлоатацията на 01.23 в депо София през 1960 г.

Локомотив 01.23 заедно с машините 11.10 и 26.26 на гаражен коловоз (бившата яма за почистване на сгур) в Локомотивно депо София – 1986 г. Локомотив 01.23 заедно с машините 11.10 и 26.26 на гаражен коловоз

(бившата яма за почистване на сгур) в Локомотивно депо София – 1986 г.

4

Начало на възстановителният ремонт в депо София – сн. От 25.12.1987 г.
Начало на възстановителният ремонт в депо София – сн. От 25.12.1987 г.

Престъргване на левият парен цилиндър заради задирания по-дълбоки от 3 мм

Престъргване на левият парен цилиндър заради задирания
по-дълбоки от 3 мм

Моменти от работата по локомотива към 20.02.1988 г.

Моменти от работата по локомотива към 20.02.1988 г.

8

Моменти от работата по локомотива към 28 февруари 1988 г.

Моменти от работата по локомотива към 28 февруари 1988 г.

10
Списание „Железопътен транспорт” – брой 12 / 1988 г.
2а
3а

Локомотив 01.23 очаква да бъде изкаран през северната врата на централното деповско хале, за да бъде запален огънят в пещта и след като вдигне пара да започнат функционалните проби преди пътните пробни пътувания – юни 1988 г.

Локомотив 01.23 очаква да бъде изкаран през северната врата на централното деповско хале, за да бъде запален огънят в пещта и след като вдигне пара да започнат функционалните проби преди пътните пробни пътувания – юни 1988 г.