Парен локомотив 05.01

Произведен през 1941 г. в Германия от локомотивната фабрика Frid. KRUPP AG – Essen, с фабричен № 2459 / 1941.
Доставен е в България през август 1941 г.

Локомотив 05.01 е представител на нашите най-бързи парни локомотиви, от малобройната серия 05 (само 5 единици). Освен че са най-скоростните парни локомотиви, те държат първенството в БДЖ и по други два показателя: най-голям диаметър на двигателните (сцепните) клооси по кръга на търкаляне 1850 мм, което е във връзка с конструктивната им скорост и най-голяма дъл-жина на цилиндричния котел – разстояние между тръбните решетки 6100 мм.

Локомотив 05.01 е използван в БДЖ за обслужване на бързи и пътнически влакове до 1970 г., като домува последователно в локомотивните депа: София (до края на 1941 г.), Горна Оряховица (до края на 1942 г.), Пловдив ( до 1947 г.), Бургас (до 1952 г.) и след това до 1970 г., когато домува в Локомотив-но депо Стара Загора, или общо 30 години. От 1970 г. е оставен в оперативен резерв на депо Стара Загора, а на 10 август 1976 г. е бракуван. С известната заповед № 18 / 8 януари 1979 г., е обявен за представител на локомотивната серия 05 в музейната колекция на БДЖ, като единствен оцелял локомотив, след унищожаването на останалите четири машини, и остава на съхраняване в Локомотивно депо Стара Загора. През 1993 г. е преместен в база Калояновец, където поради лоша охрана е допълнително ограбен от крадците на метали. На 9 март 2002 г. е докаран в депо София, където престоява още 8 години. През това време се правят няколко докладни записки до Управителния съвет на БДЖ за възстановяването му като действащ локомотив. Извършват се и изпитванията на котелната стомана. Най-после в началото на 2010 г. става възможно да се предприеме привежданато на локомотив 05.01 за движение със собствена сила (под пара). Самата работа по възстановяването започва на 24 април в Локомотивно депо София и се осъществи за около 8 месеца.

Машината беше готова за функционални проби (под пара) на 8 декември 2010 г. Изолираната (скоростната) проба се извърши на 15 декември, а влаковата – на 16 декември, с 3В4 в участъка София – Вакарел – София.
Локомотив 05.01 е сертифициран на 20 декември 2010 г., с което е въве-ден за експлоатация като остава в парка на Локомотивно депо София и ще се използва за обслужване на атракциони, туристически и юбилейни влакове.

Използваните по-нататък снимки за представянето на локомотива са от: Стефан Деянов, Димитър Деянов, Михаил Коларов, сбирката на Д. Деянов.

Локомотив 05.01 при доставката му през 1941 г.

и по време на експлоатацията в депо Стара Загора – сн. 1958 г.

Състояние на локомотив 05.01 преди възстановяването му в депо София
през 2010 г.

Състояние на локомотив 05.01 преди възстановяването му в депо София през 2010 г.

Начало на възстановителните работи

Начало на възстановителните работи

След демонтажът на котелните обшивки и отстраняването на топлоизолацията, локомотив 05.01 заема мястото си в ремонтното хале на депото, където ще продължи работата по неговото възстановяване.