Парен локомотив 05.01

Локомотив 05.01 пристига с атракционен влак, съставен от 4 вагон-салона на
гара Септември – 6 март 2011 г. и поглед към сцепното движение на машината
след установяването в гара Септември.

 

Машинистът Ангел Алексиев в разговор с инж. Димитър Деянов
и майстора Валентин Петков – 6 март 2011 г.

Машината се подготвя в Локомотивно депо Септември за атракционното
пътуване по маршрута Септември – Пловдив – Карлово на 8 март 2011 г. с
композицията, която докара от София на 6 март 2011 г.

На гара Банкя преди потеглянето към София с редовния КПВ 13207
на 30 март 2011 г.

05.01 преди потегляне от гара Септември на 17 септември 2011 г. двойна тяга с локомотив 01.23 и атракционен влак, съставен от вагон-цистерна за вода и четири вагон-салона, по маршрута Септември – Пловдив – Димитровград.

05.01 преди потегляне от гара Септември на 17 септември 2011 г. двойна тяга
с локомотив 01.23 и атракционен влак, съставен от вагон-цистерна за вода и
четири вагон-салона, по маршрута Септември – Пловдив – Димитровград.