Парен локомотив 05.01

Повдигане на тендера от локомотив 11.10

Основна ревизия на тендерните талиги от локомотив 05.01

Ревизираните талиги от тендера на локомотив 05.01

След основна ревизия и ремонт на въглищният бункер, рамата и
долната част на водният резервоар, тендерът от 11.10 се спуска
върху талигите от тендера на 05.01.