Парен локомотив 05.01

Пристъпва се към облицоването на парния котел с нова топлоизолация.

 Завършена е топлоизолацията и монтажът на котелните обшивки.

Завършена е топлоизолацията и монтажът на котелните обшивки.

Локомотивът се премества под кран за да се монтират по-крупните възли и детайли. На следващата снимка – монтаж на локомотивната будка.