Парен локомотив 05.01

Следващи етапи при възстановяването на локомотив 05.01, при които всички по-големи възли и части вече са монтирани.

Следващи етапи при възстановяването на локомотив 05.01, при които всички по-големи възли и части вече са монтирани.

На преден план са монтираните след основна ревизия централни мазилни помпи Nk. Виждат се още, отгоре надолу: двата ударни вентила за подаване на прясна пара към инжекторите, лявото нивопоказателно стъкло на котела, паропроменителя за абдампфовия инжектор, нагнеталелният инжектор Фридман № 11, апарата Дуплекс за отоплението на влака, разпределителната кутия за отоплението на мазилните помпи и други по-малки детайли.

Постепенно обзавеждане на локомотивната будка, довършителни монтажни
работи и подготивка за боядисване на локомотива.

Отделни фрагменти от машината при нейното възстановяване.