Парен локомотив 05.01

Едната от изработените наново фабрични табели на локомотива и подготовката на мястото, където ще се монтира върху обшивката на цилиндровия блок.

Локомотивът и тендерът са боядисани. Тендерът е изкаран отвън за да
бъде зареден с въглища.

Локомотивът е запален за функционални проби

Подготовката влючва преглед, регулировка и наливане масло на
лагерите от сцепното движение.