Парен локомотив 05.01

По време на пробното пътуване в участъка София – Вакарел – София
на 16 декември 2010 г.