Парен локомотив 15.215

Пристигане на спирка Боаза

Произведен на 16 март 1943 г. в Германия от
SCHWARTZKOPFF – Berlin, с фабричен № 12341 / 1943.
Първоначален експлоатационен DR № 52 5915
От 1953 г. със СЖД серия и номер ТЭ 5915

Закупен на старо от СЖД и е зачислен най-напред в Локомотивно депо Варна на 29 март 1963 г. Машината е докарана в студено състояние от гара Унгени през Румъния. Тя идва като пълна мазутка. На мястото на въглищния бункер върху тендера е монтиран цилиндричен резервоар-цистерна за мазута. Локомотивът получава БДЖ серия и номер 15.215 и е включен във влаковото движение по прилежащите на депо Варна тракционни рамена.
От 29 май 1968 г. локомотив 15.215 е предаден на депо Мездра, където голямата цистерна за мазут е демонтирана и машината е преустроена за обикновено въглищно-мазутно горене. Обслужва товарни и пътнически влакове по 2-ра и 7-ма ж п линии. Последният му капитален ремонт е извършен на 28 септември 1978 г., а е бракуван през 1982 г.
Възстановен е и приведен в работно състояние на 25 ноември 1985 г., когато е извършено и пробно пътуване с влак в участъка Бойчиновци – Берковица – Бойчиновци. На 8 октомври 1986 г. след пробно пътуване от Мездра до Бойчиновци с влак съставен от 5В4, локомотивът е приет официално за възстановен като действаща музейна машина на БДЖ. До 1992 г. локомотивът участва в редица атракционни пътувания и в снимачна дейност за филми и телевизионни предавания. В края на април 1993 г., заедно с действащите парни локомотиви 01.23 и 26.26, участва в серията от атракционни пътувания с първата голяма чуждестранна група любители на парната тракция, като обслужва влак от 5В4 по маршрута Бойчиновци – Лом – Бойчиновци. След тези пътувания е спрян от движение поради изтекъл срок за ревизия на парния му котел.
Локомотив 15.215 е възстановен отново за около 4 месеца, след якостно изследване на котелната му стомана, през 2002 г. Въведен е в експлоатация на 8 август 2002 г., с извършена успешна приемателна пътна проба по маршрута Бойчиновци – Бели извор – Бойчиновци (56 км).
На 25 септември 2002 г., след като пристигна на собствен ход от Бойчиновци в София, машината 15.215 направи демонстрационно пътуване с три вагон-салона по маршрута София – Илиянци – Яна – Мусачево – Казичене
– София (53 км). През 2003 г. локомотива направи и първото си атракционно

1 пътуване след повторното му възстановяване, с чуждестранна група (40 любители на железниците) в участъка Горна Оряховица – Елена – Горна Оряховица (88 км) на 7 юни 2003 г.
След тези първи пътувания локомотив 15.215 продължи да участва редовно в ежегодните атракционни програми на БДЖ, по участъците Левски – Троян, Левски – Свищов, Димитровград – Подкова и др., както и в снимачна дейност за филмови продукции.
На 17 септември 2007 г. след поредното атракционно пътуване, машината беше спряна в депо Горна Оряховица за разхлабен машинен бандаж. Понеже бандажите на двигателните колооси бяха вече износени (след последна стружка) се реши локомотива да бъде докаран в депо София за смяна на бандажи. Намериха се и един комплект машинни бандажи (10 броя) за серия 15, но при дефектоскопирането на колоосите се откри пукнатина в оста на втора машинна колоос. Известно време се обсъждаше вариант да се вземе такава колоос, или цял комплект сцепни колооси, от друг оцелял досега локомотив (например 15.242), но в крайна сметка се реши 15.215 да остне за стационарен музеен експонат. На 20 октомври 2008 г. беше изготвен опис за привеждане на локомотива в готовност за стационарно експониране. На 27 ноември 2008 г. машината беше изпратена в Локомотивно депо Мездра за
по-нататъшно съхраняване.

Използваните по-нататък снимки за представянето на локомотива са от:
Боно Стефанов, Димитър Деянов, Стефан Деянов, Асен Стоянов, Uwe Cieslak, Михаил Коларов, Петко Иванов

Снимки след първото възстановяване на локомотив 15.215, за
движение със собствена сила, през 1986 г.


Снимки от атракционното пътуване с локомотив 15.215 по маршрута
Бойчиновци – Лом – Бойчиновци на 30 април 1993 г.

Гара Бойчиновци преди заминaването на атракционния влак за Лом

При обратното пътуване от Лом за Бойчиновци 30 април 1993 г.