Парен локомотив 15.215

Момент от фотопауза между Брусарци и Медковец 30 април 1993 г.
Гара Бойчиновци след успешното атракционно пътуване – от ляво на
дясно: лок. машинист Първан Първанов, лок.инструктор Борис Йотов,
инж. Уве Чеслак и лок. машинист Боно Стефанов.

Списание „Железопътен транспорт” – брой 10 / 2002 г.