Парен локомотив 15.215

След успешната пътна приемателна проба на локомотива в
участъка Бойчиновци – Бели извор – Бойчиновци на 8 август 2002 г.

Снимки от демонстрационното пътуване на 25 септември 2002 г.
с локомотив 15.215 и три вагон-салона по маршрута:
София – Илиянци – Яна – Мусачево – Казичене – София (53 км).

Локомотив 15.215 в депо София – 24 септември 2002 г.

Локомотив 15.215 в депо София – 24 септември 2002 г

Подготовка на 15.215 в Локомотивно депо София сутринта на 25 септември 2002 г., преди да излезе за демонстрационното пътуване.

Локомотивът напуска торното и се отправя към контролен пост № 5
и Централна гара София.

Локомотив 15.215 приближава към композицията на
първи коловоз в Централна гара София.

 

Централна гара София – локомотивът е прикачен на влака