Парен локомотив 15.215

Преди потеглянето от Централна гара София

Пристигане в гара Яна

Потегляне от гара Яна

Специалният влак съставен от три вагон-салона и возен от
локомотив 15.215 приближава към гара Подуяне-пътническа.