Парен локомотив 15.215

Локомотивният машинист Боно Стефанов.

Снимки от атракционното пътуване на 7 юни 2003 г. с локомотив
15.215 + В4 5052 2937 018-2 + 5 G2(F2) серия 150, в участъка
Горна Оряховица – Елена – Горна Оряховица (88 км)

Преди потеглянето от гара Горна Оряховица на 7 юни 2003 г.