Влаковете във Франция преобразени като музеи

train-art-museum-sncf-3m-france-a13

train-art-museum-sncf-3m-france-a12

train-art-museum-sncf-3m-france-a10

train-art-museum-sncf-3m-france-a9

train-art-museum-sncf-3m-france-a8

train-art-museum-sncf-3m-france-a5

train-art-museum-sncf-3m-france-a2