Пред финал е основният ремонт на жп гара „Трапезица”

Пред финал е основният ремонт на жп гара „Трапезица”, започнал по настояване на кмета на Велико Търново Даниел Панов

Пред завършване е основният ремонт на сградата на железопътната спирка „Трапезица” във Велико Търново, който започна в края на миналото лято. Реконструкцията стана факт след настояване и многократни разговори между кмета на старопрестолният град Даниел Панов с представители на министерствата на транспорта и туризма. Процедурата бе проведена от Национална компания „Железопътна инфраструктура”, а избраният изпълнител трябваше да възстанови облика на жп гара „Трапезица” от преди 108 години.

Освен основна реконструкция на фасадата, покрива и вътрешността на сградата, дейностите включват също оформяне на тротоарно пространство, озеленяване и ново изграждане на перона. Възстановяват се електрификацията и водоподаването, монтира се и осветление.

Историческата сграда се намира непосредствено под крепостта Трапезица, която е обект на социализация и частична реставрация по проект, който се финансира с близо 3 милиона лева от азербайджанската фондация „Гайдар Алиев”. Изпълнението
също е отговорност на тази организация. Непосредствено до гарата е изградена първата станция на фуникуляра, който ще осигурява достъпа на туристи до средновековната крепост. Цялото пространство около двете сгради ще бъде облагородено, подходите ще бъдат асфалтирани, ще бъдат оформени паркинг и тротоари.

Източник: Facebook.com