ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, коятоосъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР, ПОДВИЖЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН СЪСТАВ, ШЛОСЕР

Отговорности:

• Обслужва и отговаря за поддръжката на стационарна отоплителна инсталация.
• Работи по ремонта на ел.осветление, ел. отопление и охлаждане на пътническите вагони, подлага на изпитание отремонтираните възли и апарати.
• Извършва ремонти по ходовата част на вагоните.
• Извършва смяна на сработени калодки, работи по отстраняването на дефекти на преходни мехове, водна инсталация, теглични и отбивачни съоръжения.
• Познава техническите и експлоатационни изисквания, носи отговорност за качеството на извършената работа по ремонта и оборудването на вагоните.

Изисквания за заемане на длъжността

• Средно специално образование.
• Минимум 5 /пет/ години трудов стаж.
• Умения за работа в екип.
• Организираност и точност.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV) с актуална снимка
• Мотивационно писмо

Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр. Горна Оряховица 5120, ул. „Цар Освободител” № 112 А, за Вагонно депо Горна Оряховица.
Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.
Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни.
Месторабота: гр. Силистра
Месторабота: Силистра / България