Маневрист

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

МАНЕВРИСТ

Основни задължения на длъжността:
• Ефективно ръководене, безаварийно и срочно извършване на маневрената дейност.
• Подготовка, нареждане и следене за правилното подреждане на маневрените маршрути.
• Изпълнява плана за композиране на влаковете, своевременно обслужване на индустриалните жп клонове.
• Подава и следи за правилното подаване на сигналите от маневрените стрелочници
• Изпълнява други възложени задачи, отговарящи на неговата компетентност и
правоспособност;

Изисквания за заемане на длъжността:
• Средно образование;
• Правоспособност;
• Професионален опит – не се изисква
• Да притежава висока степен на комуникативност, умения за работа в екип, отговорност и дисциплинираност, лоялност и коректност към Дружеството;

Срок за кандидатстване:
• До 10.02.2017г.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка;
• Мотивационно писмо;

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр. София 1202, бул.“Кн. Мария Луиза“ №102, за Териториален център за пътнически превози София, звено „Човешки ресурси“.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.
Месторабота: София / България
Дата: 10.01.2017