ПОМОЩНИК-МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН


„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ПОМОЩНИК-МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предлага отлична възможност за работа.

Нашето предложение:

• Ще заплатим таксите за вашето обучение!
• Ще получавате възнаграждение по време на обучението!
• Ще ви подсигурим карта за пътуване по железопътната мрежа в страната по време на обучението!
• След успешно завършване на обучението ще ви предложим интересна и интригуваща работа!
• Предлагаме Ви възможност да работите в екип от професионалисти и да се развивате в компания с дългогодишни традиции!

Основните задължения на Помощник – машиниста включват:

• Помощник-машинист, локомотивния поддържа и наблюдава режима на работата на машините и агрегатите на локомотива.
• Взема участие при извършване на екипировъчни прегледи.
• Следи сигналите по пътя и ги спазва, с цел безаварийно возене на влаковете.
• Наблюдава и обявява показанията на сигналите и особеностите при извършване на влакова и маневрена дейност.
• Отговаря за безаварийното возене на влака по график.
• Стриктно изпълнява всички нареждания на машиниста, локомотивен и носи дисциплинарна и материална отговорност за неправилни действия и/или бездействия при обслужване на ТПС.
• Поддържа и почиства локомотива и инвентара за работа.
• Отговаря за безопасността на движението на влаковете.

Изисквания за кандидатстване за обучение:

• Завършено средно общо образование;
• Професионален опит – не се изисква;
• Умения за работа в екип;
• Лоялност и желание за работа.

Необходими документи за кандидатстване:

• Автобиография (CV);
• Мотивационно писмо;
• Документи за медицинска и психологическа годност на кандидатите за длъжността „ПОМОЩНИК-МАШИНИСТ, ЛОКОМОТИВЕН”, издадени от експертни звена към многопрофилните транспортни болници (МТБ) и транспортните диагностично-консултативни центрове (ТДКЦ).

Месторабота: Локомотивно депо Горна Оряховица, град Горна Оряховица

Начин на кандидатстване: Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр.Горна Оряховица 5120, ул. „Цар Освободител” № 112 А на вниманието на отдел „Човешки ресурси”.

Срок за кандидатстване: До 15.09.2016 г.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.
Месторабота: Горна Оряховица / България