Техник-механик, ревизор на вагони

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД е компания с дългогодишна история и традиции, единствената в България, която осъществява железопътен превоз на пътници в страната и чужбина. Компанията предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда. Екипната работа между различните структурни звена в дружеството е неделима част от всеки работен ден, което внася и постоянна ангажираност с разнообразието от интересни казуси и дейности в работния процес. Компанията търси да назначи в екипа си отговорен и мотивиран специалист, който да заеме длъжността:

ТЕХНИК-МЕХАНИК, РЕВИЗОР НА ВАГОНИ

Основни задължения на длъжността:
• Извършва технически преглед на пристигащите, композираните, преминаващите и заминаващи влакове.
• Прави подготовка и извършва проби на автоматични влакови спирачки (АВС), като издава документ за това.
• Открива липсите и повредите по вагоните, като ги оформя със съответните технически етикети и издава необходимите първични отчетни документи.
• Участва в безотцепъчния ремонт на повредените вагони и контролира качеството на ремонта.
• Определя реда и начина за придвижване на неизправните вагони, извадени от състава на влака.
• Осъществява контрол за почистването и екипирането на пътническите вагони, изправното им осветление, отопление, вентилация и др.
• Прикачва връзките между локомотива и първия вагон на заминаващите влакове.
• Осъществява контрол за състоянието на връзките между вагоните на влаковите състави.

Изисквания за заемане на длъжността:
• ПРАВОСПОСОБНОСТ: РЕВИЗОР ВАГОНИ – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
• Средно образование
• Трудов стаж – минимум 1 година
• Висока степен на отговорност и дисциплина
• Организираност и точност
• Умение за работа самостоятелно и в екип.

Необходими документи за кандидатстване:
• Автобиография (CV) с актуална снимка и посочен телефонен номер за обратна връзка

Начин на кандидатстване:
Можете да изпратите Вашите документи чрез бутона за кандидатстване по-долу или на адрес: гр.Пловдив 4002, бул. „Васил Априлов“ №3, за Вагонно депо Пловдив.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.
Месторабота: Пловдив