Пътнически и товарни Гари/Спирки

Гара/СпиркаСъстояние
РП СОКОЛОВО Не е допълнена
РП СТРУЯ Не е допълнена
РП МУСАЧЕВО Не е допълнена
РП ЛЮЛЯКОВО Не е допълнена
РП ЛОЗОВО Не е допълнена
РП ЛОВЕЧ-СЕВЕР Не е допълнена
РП КОПИЛОВЦИ Не е допълнена
РП КАПИТАНОВЦИ Не е допълнена
РП ГЪЛЪБНИК Не е допълнена
РП ВИДБОЛ Не е допълнена
РП ВЕДРОВО Не е допълнена
РП БИРИМИРЦИ Не е допълнена