Пътнически и товарни Гари/Спирки

Гара/СпиркаСъстояние
РП АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ Не е допълнена
ГАРА ЯСТРЕБОВО Не е допълнена
ГАРА ЯСЕН Не е допълнена
ГАРА ЯНТРА Не е допълнена
ГАРА ЯНА Не е допълнена
ГАРА ЯМБОЛ Не е допълнена
ГАРА ЯКОРУДА-Т Не е допълнена
ГАРА ЯБЪЛКОВО Не е допълнена
ГАРА ЮНАК Не е допълнена
ГАРА ШУМЕН Не е допълнена
ГАРА ШИВАЧЕВО Не е допълнена
ГАРА ЧИРПАН Не е допълнена