Пътнически и товарни Гари/Спирки

Гара/СпиркаСъстояние
РП БИРИМИРЦИ Не е допълнена
ГАРА ЧЕРНОГРАД Не е допълнена
ГАРА ЯНА Не е допълнена
ГАРА ЯМБОЛ Не е допълнена
ГАРА ЯСТРЕБОВО Не е допълнена
РП ВЕДРОВО Не е допълнена
РП КАПИТАНОВЦИ Не е допълнена
РП МУСАЧЕВО Не е допълнена
ГАРА ЧИРПАН Не е допълнена
ГАРА ЮНАК Не е допълнена
ГАРА ЯКОРУДА-Т Не е допълнена
ГАРА СОПОТ Не е допълнена