Пътнически и товарни Гари/Спирки

Гара/СпиркаСъстояние
ГАРА ЧЕРНОГРАД Не е допълнена
ГАРА ЧЕРНИЧЕ Не е допълнена
ГАРА ЧЕРНА ГОРА Обновена
ГАРА ЧЕРКВИЦА Не е допълнена
ГАРА ЧЕРГАНОВО Не е допълнена
ГАРА ЧЕРВЕН БРЯГ Не е допълнена
ГАРА ЦЕРКОВСКИ Не е допълнена
ГАРА ЦВЕТИНО-Т Не е допълнена
ГАРА ЦАРЕВА ЛИВАДА Не е допълнена
ГАРА ХРИСТО ДАНОВО Не е допълнена
ГАРА ХРАБЪРСКО Не е допълнена
ГАРА ХИТРИНО Не е допълнена