Експерт, Технолог по ремонт на локомотиви

Свободна позиция в поделение за пътнически превози София, локомотивно депо София, Цех „Ремонт на локомотиви“ и Цех „Електротехнически“

„БДЖ – Пътнически превози” ЕООД предоставя възможност за развитие и придобиване на ценен опит в динамична и разнообразна среда.

Компанията търси да назначи в екипа си отговорни и мотивирани специалисти, които да заемат длъжността:

ЕКСПЕРТ, ТЕХНОЛОГ ПО РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ

В ПОДЕЛЕНИЕ ЗА ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ СОФИЯ, ЛОКОМОТИВНО ДЕПО СОФИЯ, ЦЕХ „РЕМОНТ НА ЛОКОМОТИВИ“ И ЦЕХ „ЕЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИ“

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Организира и ръководи технологичния процес по извършване на планов и ремонт по необходимост на тягов подвижен състав;
 • Контролиране на технологичния процес при извършването на ремонта на тягов подвижен състав;
 • Взема самостоятелни решения по производствения процес;
 • Отговаря за спазването на трудовата и технологична дисциплина;
 • Отговаря за качеството и срочността на извършената работа.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:

 • Висше техническо образование ОКС „бакалавър“;
 • Три години трудов стаж;
 • Компютърна грамотност;
 • Висока степен на отговорност и дисциплинираност;
 • Способност да анализира информация и статистика, да синтезира и да представя резултатите;
 • Умение за работа самостоятелно и в екип.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Придобиване на ценен професионален опит в компания с голям мащаб и повече от 130 годишна история, който ще Ви осигури успешно кариерно развитие
 • Възнаграждение, което съответства на изискванията на позицията
 • Коректност в трудовите отношения
 • Пакет социални придобивки
 • Ползване на почивните бази на Дружеството
 • Възможности за индивидуални и екипни обучения

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, може да изпратите актуална автобиография със снимка и мотивационно писмо на hr@bdz.bg или на адрес: гр. София 1202, бул.”Мария Луиза” №102 за Поделение за пътнически превози София, отдел „Човешки ресурси“, като посочите областта, за която кандидатствате.

Документите ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност. Всички данни, които предоставяте, са лични и подлежат на закрила по смисъла на Закона за защита на личните данни. „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, се задължава да ги съхранява и използва единствено и само зa целите на настоящия подбор.

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.